Referencje

Data rozpoczęcia Data zakończenia Zakres zadań Obiekt
2004 2004 Modernizacja Sterowania Układu Kaskadowego Trzech Pomp Wodociągi Miejskie Radom
2004 2004 Modernizacja Linii przygotowania surowca WIENERBERGER Osiek
2004 2004 Uruchomienie automatycznej linii uboju trzody chlewnej Garbatka Letnisko
2003 2003 Budowa prototypowego zakładu belek stropowych - wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych i automatyki WIENERBERGER Honoratka Zakład Belek Stropowych
2002 2002 Montaż i uruchomienie: Linia przygotowania surowca formownia, magazyn łat, strona mokra/sucha PCB Plecewice
2002 2002 Modernizacja automatyki prasy VOGEL Oczyszczalnia Ścieków Jasło
2002 2002 Modernizacja Suszarni Komorowej WIENERBERGER Honoratka zakład 1
2001 2001 Modernizacja przerobu wstępnego, linii formowni, suszarni, opomiarowanie pieca tunelowego WIENERBERGER Złocieniec
2000 2000 Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych AKPiA i uruchomienie Pompownia wody, Oczyszczalnia Ścieków dla miasta Radom
2000 2000 Modernizacja: transport okołopiecowy maszyna rozładowcza, montaż maszyny załadowczej PCB Plecewice modernizacja zakładu
1999 1999 Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych AKPiA i uruchomienie obiektu Ujęcie wody Bończa k. Warki
1999 1999 Wykonanie zasilania, okablowanie maszyn szaf automatyki, uruchomienie /S7-300/ PCB Plecewice Linia Przerobu Wstępnego Surowca typ RIETTER
1999 1999 Wykonanie zasilania, okablowanie maszyn, szaf automatyki /S7-300/, uruchomienie GZCB Linia Przerobu Wstępnego Surowca typ-RIETTER
1998 1998 Wykonanie kompletnych instalacji elektycznych AKPiA, wraz z uruchomieniem Stacja Uzdatniania Wody dla miasta i gminy Drzewica
1998 1998 Wykonanie zasilania i instalacji AKPiA dla sieci pompowni ścieków Pompownie Ścieków dla miasta Warka

Strony

2011 © Copyright ZUEiM, stronę wykonał Michał Kowalski