Referencje

Data rozpoczęcia Data zakończenia Zakres zadań Obiekt
1999 1999 Wykonanie zasilania, okablowanie maszyn szaf automatyki, uruchomienie /S7-300/ PCB Plecewice Linia Przerobu Wstępnego Surowca typ RIETTER
1999 1999 Wykonanie zasilania, okablowanie maszyn, szaf automatyki /S7-300/, uruchomienie GZCB Linia Przerobu Wstępnego Surowca typ-RIETTER
1998 1998 Wykonanie zasilania i instalacji AKPiA dla sieci pompowni ścieków Pompownie Ścieków dla miasta Warka
1998 1998 Wykonanie kompletnych instalacji elektycznych AKPiA, wraz z uruchomieniem Stacja Uzdatniania Wody dla miasta i gminy Drzewica
1997 1997 Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych AKPiA i uruchomienie obiektu Oczyszczalnia Ścieków dla Zakładu Przetwórstwa owoców i warzyw. Spółdzielnia Ogrodnicza w Kozienicach
1996 1996 Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych AKPiA i uruchomienie Przepompownia Ścieków dla miasta Zwolenia
1995 1995 Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych AKPiA i uruchomienie Ujęcie wody Tomczyce Urząd Gminy Mogielnica
1994 1994 Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych AKPiA i uruchomienie Ujęcie wody dla gminy Mniów "Zbijów Duży"
1993 1993 Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych AKPiA i uruchomienie Oczyszczalnia Ścieków dla miasta Iłża
1991 1991 Wykonanie instalacji elektrycznych AKPiA i uruchomienie Przepompownia Wody dla miasta Grójec
1991 1991 Wykonanie instalacji elektrycznych AKPiA i uruchomienie Przepompownia Ścieków dla miasta Białobrzegi
1990 1990 Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych i AKPiA dla całego obiektu wraz z rozruchem Oczyszczalnia Ścieków dla miasta Grójec

Strony

2011 © Copyright ZUEiM, stronę wykonał Michał Kowalski