Ceramika budowlana

 

Przemysł ceramiki budowlanej jest dla nas obszarem strategicznym i od wielu lat naszą główną specjalizacją. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w automatyzacji zakładów ceramiki budowlanej. Pierwszy projekt technologiczny wykonany został przez nas w 1999 roku w Gozdnickich Zakładach Ceramiki Budowlanej. Od tamtej pory wykonaliśmy kompleksowe instalacje systemów automatyki bądź modernizacje maszyn i systemów sterowania w prawie dwudziestu zakładach na terenie całej Polski, w tym zakładów należących do takich światowych potentatów w produkcji ceramiki budowlanej jak Wienerberger czy Grupa CRH. 

Oferta ZUEiM dla zakładów ceramiki budowlanej obejmuje kompleksową automatyzację linii produkcyjnych.

Przerób wstępny

 1. Przygotowanie mieszanki surowca:
  • wagowe dodawanie komponentów (piasek, glina, popioły)
  • tworzenie receptur z rejestracja i archiwizacją
  • zliczanie i archiwizacja produkcji
  • pomiar i uśrednianie wilgotności masy w mieszarce
 2. Automatyka zasypu dołownika:
  • programowalna grubość warstwy
  • wybór sposobu zasypywania
 3. Automatyka koparek wielonaczyniowych (bezobsługowe)

Formownia

 1. Przecierak sitowy przed prasą (stabilizacja wilgotności)
 2. Automatyka prasy (układ dozujący parę do prasy - stabilizacja ciśnienia pasma)
 3. Transport cegieł do windy załadowczej:
  • system kontroli rozkładania cegieł na łatach
  • synchronizacja prasy z windą załadowczą i transportem cegieł do suszarni
 4. Magazyn łat (bezobsługowy)

Automatyka suszarni komorowych i tunelowych

 1. Sterowanie przepływem powietrza w kanałach
 2. Zadawanie krzywej suszenia
 3. Wizualizacja procesu suszenia
 4. Pomiary wilgotności, temperatury oraz ciśnienia w komorach suszarni
 5. Sterowanie temperaturą oraz ciśnieniem w kanale gorącego powietrza

Maszyna załadowcza na wozy piecowe

Transport w obrębie pieca

Automatyka pieca

Automatyka rozładunku

 1. Automatyka i sterowanie maszyny rozładowczej
 2. Transport palet
 3. Magazyn palet
 4. Maszyna taśmująca
 5. Foliarka
 6. Opalarka

Szczegółową ofertę ZUEiM dla zakładów ceramiki budowlanej można także pobrać w formacie pdf.

ceramika budowlana | automatyka przemysłowa | sterowniki PLC | napędy i sterowanie | SCADA | panele operatorskie HMI | wizualizacja | automatyka procesowa

2011 © Copyright ZUEiM, stronę wykonał Michał Kowalski