Realizacja projektu

 

Realizacje projektów z zakresu robotyzacji procesów przemysłowych prowadzimy według dobrze znanych standardów, które najlepiej przedstawia prosty diagram poniżej. Każda prowadzona przez nas inwestycja już na etapie wstępnych rozmów z klientem poddawana jest ocenie zarówno możliwości realizacji jak i opłacalności dla klienta. Doradztwo techniczne oferowane przez nas polega zarówno na ocenie samego przedmiotu zapytania ofertowego jak i analizie możliwości zmiany tego przedmiotu na inny fragment linii produkcyjnej na bardziej podatny na robotyzację zarówno w sensie możliwości technicznych jak i efektywności ekonomicznej.

2011 © Copyright ZUEiM, stronę wykonał Michał Kowalski