Artykuły

Modernizacja Suszarni Komorowych

Suszarnia, obok pieca, to urządzenie technologiczne ściśle związane z procesem produkcji cegły ceramicznej. Technologia produkcji cegły wymaga, aby przed wypaleniem produktu, został on wysuszony w sposób kontrolowany. Kontrola procesu suszenia ma istotny wpływ na jakość gotowego produktu.

Nowoczesne metody tworzenia mieszanek

Stałe dążenie do poprawy parametrów wyrobów ceramicznych, głównie wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości oraz wagi staje się dla producentów funkcjonujących na rynku koniecznością. W warunkach silnej konkurencji cenę wyrobu ceramicznego kształtuje głównie koszt wytworzenia, który dla wszystkich producentów staje się „wrogiem” numer jeden...

Robotyzacja załadunku pieca Hoffmana

Najnowsza oferta ZUEiM Grzegorz Frączek dla zakładów ceramiki budowlanej korzystających z pieców kręgowych Hoffmana.

Opracowane przez nas rozwiązanie polega na automatycznym ustawianiu cegły oraz pustaków ceramicznych w stosy przygotowane do przewożenia do komory pieca za pomocą wózka widłowego wyposażonego w specjalnie w tym celu opracowane widły.

Polityka Jakości ZUEiM Grzegorz Frączek

Zadowolenie klientów stanowi nasz podstawowy cel działania. Osiągnąć to możemy oferując wyroby i świadcząc usługi na takim poziomie jakościowym, aby maksymalnie zaspokajały oczekiwania klientów.

Subskrybuj Artykuły
2011 © Copyright ZUEiM, stronę wykonał Michał Kowalski