Silikaty

 

Oferta dla silikatów:

Przygotowanie mieszanki surowca

  1. tworzenie receptur z rejestracją i archiwizacją
  2. zliczanie i archiwizacja produkcji
  3. wagowe dodawanie komponentów
  4. pomiar i uśrednianie wilgotności masy

Automatyka prasy

Automatyka transportu pustaków

Automatyka maszyny załadowczej na wozy

Transport w obrębie autoklawów

Automatyka autoklawów (sterowanie zaworami proporcjonalnymi, automatyczna realizacja przerzutów, wizualizacja, rejestracja)

Automatyka rozładunku

  1. automatyka i sterowanie maszyny rozładowczej
  2. transport palet
  3. magazyn palet
  4. maszyna taśmująca
  5. foliarka
  6. opalarka
2011 © Copyright ZUEiM, stronę wykonał Michał Kowalski