Automatyka Pieca

ZUEiM oferuje kompletne systemy automatyki pieców tunelowych:

 • wizualizacja pracy pieca
 • kontrola temperatur i ciśnień w piecu
 • kontrola i sterowanie parametrów pracy pieca
 • diagnostyka układu sterowania
 • sterowanie instalacją gazową dla strefy wypału
 • wyrównanie temperatur w strefie podgrzania
 • cyrkulacja spalin
 • odzysk gorącego powietrza na suszarnię
 • zarządzanie załadunkiem i rozładunkiem pieca
 • sterowanie popychem w piecu
 • rejestr wozów i popychów w piecu
 • zarządzanie krzywymi wypału
 • archiwizacja danych pomiarowych
 • dostęp do danych poprzez sieć Internet

Oferta ZUEiM z zakresu sterowania pieców tunelowych obejmuje także automatykę transportu okołopiecowego:

 • zarządzanie transportem wozów
 • archiwizacja danych o transporcie
 • diagnostyka układu sterowania
 • samoczynny załadunek wozów do pieca
 • samoczynny popych w piecu
 • samoczynny rozładunek wozów z pieca
 • system odpopielania wozów
 • kontrola torowisk odstawczych
 • kontrola wozów w piecu
 • kontrola wyrobów w piecu
 • wizualizacja pracy przesuwnic
 • wizualizacja wozów na torowiskach

Referencje:

ZAKRES ZADAŃ

OBIEKT ZDJĘCIE

Modernizacja Pieca Tunelowego

Ceramika Budowlana Lewkowo

Modernizacja Pieca Tunelowego

Ceramika Harasiuki

Modernizacja Pieca Tunelowego

ZCB Hadykówka

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

2011 © Copyright ZUEiM, stronę wykonał Michał Kowalski