Przerób wstępny

Podstawowe funkcje aplikacji to:

  • ilościowy i masowy dobór składników surowca
  • tworzenie receptur
  • sterowanie wydajnością
  • sekwencja startu i zatrzymania napędów
  • wizualizacja pracujących napędów na panelu operatorskim
  • niezależna praca węzła uzdatniania trocin, popiołów, przepływu surowca oraz formowni
  • swobodna konfiguracja pracujących linii przerobu
  • kontrola wilgotności surowca
  • diagnostyka układu sterowania

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

Nowoczesne metody tworzenia mieszanek


Referencje:

ZAKRES ZADAŃ

OBIEKT ZDJĘCIE

Modernizacja Linii Przygotowania Surowca

Wienerberger Cermegad Łęg

Uruchomienie Linii Przygotowania Surowca

Wienerberger Kupno

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

2011 © Copyright ZUEiM, stronę wykonał Michał Kowalski