Pomiary w ceramice

Oferujemy:

  • wykonywanie pomiarów temperatury w piecach tunelowych nawet do 72 godzin przy wykorzystaniu 8-kanałowego rejestratora (8 punktów pomiarowych w różnych miejscach wozu piecowego) 

  • wykonywanie pomiarów temperatury, wilgotności, przepływów i skurczu wyrobów w suszarniach 

 

pomiary | piece tunelowe | suszarnie komorowe | pomiary temperatury | pomiary wilgotności | pomiary skurczu | pomiary przepływów

2011 © Copyright ZUEiM, stronę wykonał Michał Kowalski