Referencje

Data rozpoczęcia Data zakończenia Zakres zadań Obiekt
2014 2014 Wykonanie linii do angobowania LODE Sp. z o.o.
2014 2014 Wykonanie automatyki przerobu wstępnego Zakład Ceramiki Budowlanej
2014 2014 Wykonanie zrobotyzowanego stanowiska odbioru pustaków ceramicznych z prasy ZCB Owczary
2013 2013 Modernizacja sterowania maszyny pakującej Scandic Food Zakład w Lipsku
2012 2013 Wykonanie linii angobowania wyrobów klinkierowych Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.
2012 2012 Wykonanie systemu bezpieczeństwa maszyny rozładowczej CERPOL Kozłowice Sp. z o.o.
2012 2012 Wykonanie systemu sterowania krat mechanicznych Zakład Farysa
2011 2011 Robotyzacja załadunku pieca Hoffmana Cegielnia Michałów
2009 2010 Modernizacja Pieca Tunelowego Ceramika Budowlana LEWKOWO Sp. z o.o
2010 2010 Modernizacja Transportu Suszarni Tunelowej Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.
2010 2010 Wykonanie oraz wymiana rozdzielni niskiego napięcia Elektrociepłownia Wybrzeże Gdańsk
2009 2009 Modernizacja Linii Rozładunku - poprawa precyzji działania maszyny CERPOL Kozłowice Sp. z o.o.
2009 2009 Uruchomienie Linii Ustawiania - ROBOT Ceramika Budowlana LEWKOWO Sp. z o.o.
2009 2009 Automatyzacja Transportu okołopiecowego Ceramika Budowlana LEWKOWO Sp. z o.o.
2008 2008 Modernizacja Suszarni Komorowej Ceramika Budowlana LEWKOWO Sp. z o.o.

Strony

2011 © Copyright ZUEiM, stronę wykonał Michał Kowalski