Automatyka Suszarni

Oferta ZUEiM dla zakładów ceramiki budowlanej obejmuje projektowanie i wykonawstwo automatyki suszarni komorowych i tunelowych:

 • sterowanie przepływem powietrza w kanałach
 • sterowanie przepływem gorącego powietrza z pieców 
 • automatyczna i ręczna praca komór suszarnianych
 • wizualizacja pracy suszarni
 • diagnostyka układu sterowania
 • synchroniczne załączanie procesów suszenia
 • każda komora realizuje indywidualny program suszenia
 • zarządzaniem algorytmami suszenia
 • możliwość nieliniowego wykonywania programu suszenia
 • sterowanie nawiewem, wywiewem i rekuperacją
 • dwupoziomowe sterowanie pracą komór suszarnianych
 • samoczynna aktualizacja programów w komorach
 • możliwość pauzowania i ponownego wznawiania pracy procesów
 • sterowanie komorą mieszania
 • regulacja wydajności palników gazowych
 • pomiar i kontrola ciśnień oraz temperatur w układzie
 • kontrola temperatury i wilgotności w komorach suszarnianych
 • SIMOCODE DP i soft-starty - inteligentne sterowniki wentylatorów komorowych
 • elektryczne sterowanie klapami wilgotnego i gorącego powietrza
 • duża dokładność pozycjonowania otwarcia klap
 • stabilizacja maksymalnej temperatury w komorach
 • archiwizacja parametrów pracy suszarni
 • dostęp do danych poprzez sieć Internet
 • rejestracja pojedynczych procesów suszenia

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

Modernizacja Suszarni Komorowych


Referencje:

ZAKRES ZADAŃ

OBIEKT ZDJĘCIE

Modernizacja Suszarni Komorowej

CB Lewkowo

Modernizacja Suszarni Komorowej

CERPOL Kozłowice

Modernizacja Suszarni Komorowej

ZCB Hadykówka

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

automatyka suszarni | wizualizacja | SCADA | Siemens SIMATIC S7 | sterowniki PLC | pomiar ciśnienia | regulacja temperatury | regulacja wilgotności | proces suszenia

2011 © Copyright ZUEiM, stronę wykonał Michał Kowalski